GYENGÉNLÁTÓKNAK

CIVIL SZERVEZETEK

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület

ASZ: 18680023-1-13

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy Lórév község, valamint a tagság által meghatározott működési területen elősegítse a szerb nemzetiség művelődési, hagyományápolási feladatainak ellátását, továbbá elősegítse azok megvalósítását, megszervezetését.

Az Egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a szerb nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális programok szervezése, és ezek által a magyarországi szerbség identitásának erősítése, a nemzetiség lét mind teljesebb megélésének segítése, melyek megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Az elsősorban szerbek lakta településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzése érdekében szervezi a különböző művelődési programokat.
 • A szerb nemzetiségi hagyományok, szokások fennmaradása érdekében feltárja azokat, és írásban rögzíti azok szövegét, koreográfiáját, fellelési helyét.
 • Az idősek körében kutatásokat folytat annak érdekében, hogy a már feledésbe merült szerb nemzetiségi hagyományokat, szokásokat ismét feltárják, ezek történetét feldolgozzák, leírják, újbóli megteremtésének feltételeit elősegítik, azokat szervezik.
 • A szerb nemzetiségiek lakta településeken megteremtik a feltételeit a nemzetiségi irodalom emlékei összegyűjtésének, megőrzésének érdekében.
 • Szorgalmazza az érintett településeken a szerb nemzetiségi önszerveződő közösségek létrejöttét, folyamatos működését.
 • Támogatja a szerb nemzetiségi önkormányzatok munkáját, összehangolja azok tevékenységét a nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megőrzése, ápolása érdekében.
 • Programokat szervez a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a különböző társadalmi és civil szervezetek tagjai részére a szerb nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében.
 • Különböző kiadványokat készíttet, jelentet meg a kultúra, a közművelődés területén, amelyek elsősorban a nemzetiségi kérdéssel foglalkoznak.
 • Kapcsolatot tart – és a különböző települések, nemzetiségi önkormányzatok, önszerveződő közösségek anyaországgal való kapcsolatának elősegítése érdekében – a külhoni állami, önkormányzati, kulturális, művelődési szervekkel, szervezetekkel.
 • Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező munkát végez a kultúra, közművelődés és a nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása érdekében.
 • Gyűjti a tárgyi emlékeket, védi az épületeket, segít ennek megszervezésében.
 • Az Egyesület anyagi lehetőségeivel, különböző pályázati támogatások segítségével gondoskodik a szerb nemzetiségi értékek megőrzése, a kultúra, a közművelődés fejlesztésének elősegítése érdekében.
 • Ellátja a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, társadalmi szervezetek érdekképviseletét.


Az Egyesület működése adományok, pályázatok, illetőleg különböző állami és egyéb támogatok útján biztosított.

Az Egyesület támogatói az alábbiak:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Szerb Köztársaság Külügyminisztérium Diaszpóra és Régióban Élő Szerbek Főosztálya
 • Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ
 • Lórév Község Önkormányzata
 • Szerb Önkormányzat Lórév
 • Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete


Régi Szerb Mesterségek tábor 2018 NEMZ-TAB-18-02402018-ben immár negyedik alkalommal került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az előző táborok sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkájában 45 gyermek vett részt.

Öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították.

Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimović és Rada Borovčanin vezette. Mindketten a Tršićen működő „Vuk Karadžić” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljević ikonfestő és Maja Vujašin restaurátor vezette.

A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. Természetesen a kiscsoportos foglalkozások erre lehetőséget is nyújtanak. Mivel a gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag nemcsak szakmailag tükrözi hűen a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A gyakorlat, a kipróbálás, a saját kezű készítés lehetősége felkelti a gyermekek érdeklődését, mélyíti ismereteiket. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednének a szerbiai népművészettel, de alkalmuk volt a hazai szerb népművészetbe való betekintésre is, megismerve a közös gyökereket, az eltéréseket. Ismeret szerezhető a magyar kultúra hatásáról az itt élő szerb populáció tárgyi kultúrájára. Mivel a tábort elsősorban az általános iskolai korosztály számára terveztük, természetesen időt és gondot fordítottunk a szabadidős tevékenységre is, azt úgy irányítva, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda település szépségét, hagyományait.A legfőbb célkitűzések egyike, a szerb nemzetiséghez tartozó gyerekek egymás közötti kapcsolatainak ápolása, a szerb népi mesterségek megismertetése, mely által biztosítani lehet a felnövekvő generációban az identitástudat erősítését. A felnövekvő generáció tagjainak bekapcsolása az egyesület fő profilját alkotó hagyományőrzésbe kiemelt feladatunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek körében a szerb identitáshoz szorosan kötődő kapcsolatok fenntartását, azok szorosabbra fűzését. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. A rendezvény szervezője különös hangsúlyt fektet a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolására, amely e kisszámú nemzetiség fennmaradása érdekében nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata. Az ifjúsági tábor megrendezésében a hagyományőrző egyesület tagjain kívül tevékenyen részt vesznek és mentor képzésben részesülnek az egyesület tagjai is.

A tábor napi programja:

 • 08.00-09.00 óra reggeli
 • 09.00-12.30 óra népi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozás, a tanultak gyakorlatban történő kipróbálása
 • 12.30-14.00 óra ebéd
 • 14.00-17.00 óra a délelőtti foglalkozások folytatása
 • 17.00- órától szabadidős foglalkozás, vacsora.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásban résztvevő korosztály főként a felső tagozatos iskolai korcsoport, ezért szabadidős programként egyrészről kulturális programokat ( múzeum, templom, látogatás), valamint sporteseményeket szervezünk ( futball torna, futó verseny, játékos sorversenyek) valamint strandolást tervezünk.

A táborban, és valamennyi, a táborról szóló tudósításban (Srpske nedeljne novine, Magyar Rádió, MTV Srpski ekran, RTS,) feltüntettük, illetve felsoroltuk a támogatók névsorát. Megköszönve támogatásukat, melyet ezúton is megteszünk.

A Pályázat fő támogatója:Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pályázati támogatás összege:2.100.000 Ft.

„Régi szerb mesterségek” Gyermektábor - NEMZ-TAB-19-0062

Szakmai beszámoló

2019-ben ötödízben került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az első, hagyományteremtő tábor sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkáját 59 gyermekkel kezdte meg, ami még a tervezett létszámot (45 fő) is meghaladta.

A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. Természetesen a kiscsoportos foglalkozások erre lehetőséget is nyújtanak. Mivel a gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag nemcsak szakmailag tükrözi hűen a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A gyakorlat, a kipróbálás, a saját kezű készítés lehetősége felkelti a gyermekek érdeklődését, mélyíti ismereteiket. A táborban folyó munkát folyamatosan rögzítjük, a képanyag szemléltetésül szolgálhat az iskolai népismeret oktatása során. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednének a szerbiai népművészettel, de alkalmuk volt a hazai szerb népművészetbe való betekintésre is, megismerve a közös gyökereket, az eltéréseket. Ismeret szerezhető a magyar kultúra hatásáról az itt élő szerb populáció tárgyi kultúrájára. A legjobb munkák egy virtuális kiállítás keretén belül a világhálón, Lórév község honlapján, bemutatásra kerültek, mely által a széles nyilvánosság számára is megismerhetővé váltak.

Mivel a tábort elsősorban az általános iskolai korosztály számára terveztük, természetesen időt és gondot fordítottunk a szabadidős tevékenységre is, azt úgy irányítva, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda település szépségét, hagyományait.

A legfőbb célkitűzések egyike, a szerb nemzetiséghez tartozó gyerekek egymás közötti kapcsolatainak ápolása, a szerb népi mesterségek megismertetése, mely által biztosítani lehet a felnövekvő generációban az identitástudat erősítését. A felnövekvő generáció tagjainak bekapcsolása az egyesület fő profilját alkotó hagyományőrzésbe kiemelt feladatunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek körében a szerb identitáshoz szorosan kötődő kapcsolatok fenntartását, azok szorosabbra fűzését. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. A rendezvény szervezője különös hangsúlyt fektet a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolására, amely e kis számú nemzetiség fennmaradása érdekében nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata. Az ifjúsági tábor megrendezésében a hagyományőrző egyesület tagjain kívül tevékenyen részt vesznek és mentor képzésben részesülnek az egyesület tagjai, akik majdan a táborban tanult ismereteket felhasználva, az azt követő időszakban a népművészeti kört alkotva folytathatják a hagyományőrző munkát.

A táborban öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították.

Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimovic és Rada Borovcanin vezette. Mindketten a Trsicen működő „Vuk Karadzic” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljevic ikonfestő és Maja Vujasin retaurátor vezette.

A tábor napi programja:

 • 07.30-09.00 óra reggeli
 • 09.00-12.30 óra népi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozás, a tanultak gyakorlatban történő kipróbálása
 • 12.30-14.00 óra ebéd
 • 14.00-17.00 óra a délelőtti foglalkozások folytatása
 • 17.00- órától szabadidős foglalkozás, vacsora.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásban résztvevő korosztály főként általános iskolai korcsoport, ezért szabadidős programként egyrészről kulturális programokat ( múzeum, templom, könyvtár látogatás), valamint sport eseményeket szervezünk ( futball torna, futó verseny, játékos sorversenyek) valamint strandolást tervezünk.

A tábor területén és valamennyi, (Srske nedeljne novine, Magyar Rádió, MTV Srpski ekran, RTS, a táborról szóló tudósítás alkalmából feltüntettük, illetve felsoroltuk a támogatók névsorát. Megköszönve támogatásukat, melyet ezúton is megteszünk.

A Pályázat fő támogatója:
Az Egyesület 2015. évi működése a Szerb Köztársaság költségvetési támogatása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 700.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-15-0192).

Az Egyesület 2016. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.600.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-16-0147).

Az Egyesület 2017. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 1.896.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-17-0168).

Az Egyesület 2018. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.500.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-18-0232).

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület – Lórév
Alapszabálya

PROGRAMOKSZERB ISKOLA 260 ÉVES ÉVFORDULÓ ÜNNEPSÉG

Lórév, 2016. november 25.

Szervező:
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17.
A programot támogatta:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-16-0640
Támogatás összege: 400 000 Ft

GYERMEKTÁBOR 2016 - „Régi szerb mesterségek” – gyermektábor

Lórév, 2016. július 10-17.

Камп „Стари српски занати“ Ловра, 17-10. ју 2016.

Szervező:
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17.
A programot támogatta:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Szerbia Kormánya Kulturális Minisztériuma

GYERMEKTÁBOR 2017 - „Régi szerb mesterségek” – gyermektábor

Lórév, 2017. július 2-8.

Камп „Стари српски занати“ Ловра, 8-2. ју 2017.

Szervező: 
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17. 
A programot támogatta: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Szerbia Kormánya Kulturális Minisztériuma