« Vissza a pályázatokhoz

Lórévi Tájház felújítása: NBER-KP-1-2021/1-000177

A tájház épületének állagát felmérve, megállapítást nyert, hogy a felújítása elengedhetetlen. A tájház felújításának célja az volt, hogy az összegyűjtött tárgyi emlékek, a kiállított és rendszerezett anyagok llagromlás nélkül, megfelelő helyen kerüljenek kiállításra és megőrzésre. Az épület állagvédelme szükséges ahhoz, hogy tájház továbbra is betölthesse az eredeti funkcióját, mely egyrészt alapul szolgál a szerb népismereti oktatáshoz, kutatási lehetőséget biztosít a naprajz egyetemi tanításához, valamint a kiállítási anyagával bepillantást enged a többségi társadalom számára a szerb szokások és kultúra területén. A pályázati cél az volt, hogy a felépítményben a vizesedést és az ezzel járó penészesedést meggátoljuk. Ehhez az épület teljes aljzatvédelmét és homlokzatvédelmét el kellett végeztetni. A Tájház épületének felújítási, állagmegóvási munkálatai az elnyert pályázati összegből, a vállalkozó szerződés szerint és a pályázat során már mellékletként feltöltött árajánlat alapján valósult meg.

Támogatás összege: 1 250 000 Ft