« Vissza a pályázatokhoz

Működési támogatás: NCIV-KP-1-2021/1-000179.

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2021. január 1. – december 31. időszak közötti tevékenysége során a szerb nemzetiség önazonosságának megőrzése érdekében szervezte és lebonyolította a hagyományos rendezvényeit, és folytatta a gyűjtő és kiadói munkáját. Koordinálta, szervezte és bonyolította a kulturális, beruházási és a gyerek tábor pályázatokon elnyert támogatási összeg eredményes és jogszerű felhasználást. A programok lebonyolíttatása érdekében elvégezte a szükséges adminisztrációs tevékenységeket, úgymint a szerződések megkötését, a pénzügyi tranzakciókat, intézte a közösségi portálon történő megjelenést. Szervezte és lebonyolította az éves működéshez szükséges irodaszerek és tisztítószerek beszerzését. Az Egyesület által szervezett és bonyolított szabadtéri és kulturális rendezvények színvonalas megrendezése érdekében beszerezte a kültéri asztal és pad garnitúrákat. Működési feltételeinek biztosítása érdekében bérlet útján megoldotta az iroda és az egyéb közösségi programok lebonyolításához szükséges helyiségek használatát, mely biztosítja többek között a Lovra Néptánccsoport, valamint a kézműves szakkörök működését. Szervezte és bonyolította az egész éves kulturális rendezvényeket, valamint az egyházi ünnepeket. Az egyesület fenntartja és működteti a Lórévi Tájházat, ahol a szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése és feldolgozása valósul meg. 2021. évben az egyesület elvégeztette a tájház állagmegóvása érdekében a tájház homlokzatának, a melléképületnek, továbbá a kerítésnek a teljes felújítását és karbantartását. A gyűjtő munka kiterjedt a térség tárgyi és szellemi örökségének feldolgozására. A magyarországi szerb ortodox egyházzal való együttműködéssel, 2021. évben megvalósította a hitéleti zarándokutat, mely Lukián püspök által tartott misével zárult. A tervezettek szerint, 2021-es éviben kiadásra került a magyarországi szerb iskolarendszer működésének elmúlt évszázadait feldolgozó, terjedelmes munkakönyv formájában. Az egyesület munkájában az adminisztratív szolgáltatást végzők kivételével, valamennyi aktivistánk közösségi munka keretei között, térítés mentesen végzi tevékenységét. Az egyesület 2021. évben is együttműködött az anyaországi hagyományőrző szervezetekkel, a Nicola Tesla oktatási és nevelési intézménnyel, a Magyarországi Szerb Színházzal, és a szerb ortodox egyházzal. Az egyesület 2021. évi működési támogatásának felhasználása az adminisztratív munkák megbízási szerződésének összegét, a működéshez szükséges bérleti díjakat, papír és irodaszer, valamint tisztítószerek díját, az egyesület tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetési költségeit, a tájház kerítésének és az ahhoz tartozó épület felújítási-karbantartási munkálatait tartalmazza. Az egyesület tevékenysége folyamatos, mellyel elősegítjük a magyarországi szerb nemzetiség kultúrájának, nyelvének és vallásának megmaradását.

Támogatás összege: 4 250 000 Ft