« Vissza a pályázatokhoz

„Régi szerb mesterségek” Gyermektábor – NEMZ-TAB-19-0062

Szakmai beszámoló

2019-ben ötödízben került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az első, hagyományteremtő tábor sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkáját 59 gyermekkel kezdte meg, ami még a tervezett létszámot (45 fő) is meghaladta.

A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. Természetesen a kiscsoportos foglalkozások erre lehetőséget is nyújtanak. Mivel a gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag nemcsak szakmailag tükrözi hűen a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A gyakorlat, a kipróbálás, a saját kezű készítés lehetősége felkelti a gyermekek érdeklődését, mélyíti ismereteiket. A táborban folyó munkát folyamatosan rögzítjük, a képanyag szemléltetésül szolgálhat az iskolai népismeret oktatása során. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednének a szerbiai népművészettel, de alkalmuk volt a hazai szerb népművészetbe való betekintésre is, megismerve a közös gyökereket, az eltéréseket. Ismeret szerezhető a magyar kultúra hatásáról az itt élő szerb populáció tárgyi kultúrájára. A legjobb munkák egy virtuális kiállítás keretén belül a világhálón, Lórév község honlapján, bemutatásra kerültek, mely által a széles nyilvánosság számára is megismerhetővé váltak.

Mivel a tábort elsősorban az általános iskolai korosztály számára terveztük, természetesen időt és gondot fordítottunk a szabadidős tevékenységre is, azt úgy irányítva, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda település szépségét, hagyományait.

A legfőbb célkitűzések egyike, a szerb nemzetiséghez tartozó gyerekek egymás közötti kapcsolatainak ápolása, a szerb népi mesterségek megismertetése, mely által biztosítani lehet a felnövekvő generációban az identitástudat erősítését. A felnövekvő generáció tagjainak bekapcsolása az egyesület fő profilját alkotó hagyományőrzésbe kiemelt feladatunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek körében a szerb identitáshoz szorosan kötődő kapcsolatok fenntartását, azok szorosabbra fűzését. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. A rendezvény szervezője különös hangsúlyt fektet a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolására, amely e kis számú nemzetiség fennmaradása érdekében nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata. Az ifjúsági tábor megrendezésében a hagyományőrző egyesület tagjain kívül tevékenyen részt vesznek és mentor képzésben részesülnek az egyesület tagjai, akik majdan a táborban tanult ismereteket felhasználva, az azt követő időszakban a népművészeti kört alkotva folytathatják a hagyományőrző munkát.

A táborban öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították.

Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimovic és Rada Borovcanin vezette. Mindketten a Trsicen működő „Vuk Karadzic” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljevic ikonfestő és Maja Vujasin retaurátor vezette.

A tábor napi programja:

  • 07.30-09.00 óra reggeli
  • 09.00-12.30 óra népi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozás, a tanultak gyakorlatban történő kipróbálása
  • 12.30-14.00 óra ebéd
  • 14.00-17.00 óra a délelőtti foglalkozások folytatása
  • 17.00- órától szabadidős foglalkozás, vacsora.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásban résztvevő korosztály főként általános iskolai korcsoport, ezért szabadidős programként egyrészről kulturális programokat ( múzeum, templom, könyvtár látogatás), valamint sport eseményeket szervezünk ( futball torna, futó verseny, játékos sorversenyek) valamint strandolást tervezünk.

A tábor területén és valamennyi, (Srske nedeljne novine, Magyar Rádió, MTV Srpski ekran, RTS, a táborról szóló tudósítás alkalmából feltüntettük, illetve felsoroltuk a támogatók névsorát. Megköszönve támogatásukat, melyet ezúton is megteszünk.

 

A Pályázat fő támogatója: