Közlemények
»

Anyakönyvi tájékoztató

2020. március 28-án lép hatályba a 71/2020. (III.27.) kormányrendelet, amely többek között újabb szabályt állapít meg a házasságkötésekkel kapcsolatban. (Magyar Közlöny 56.szám)

A Kormányrendelet 3 §-a alapján „a lakóhelye, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.”

Igy alapos indok:

A kormányrendelet 4.§ e) pontjában foglaltak szerint a házasságkötést kizárólag szűk családi körben lehet megtartani. Ez a szabály vonatkozik a temetésekre is.

A Kormányrendelet nem határozza meg a „szűk kör” fogalmát, mindig az adott, konkrét körülményeket kell figyelembe venni.

A kormányrendelet 1. §-a kitér továbbá arra is, hogy „Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Fentiekből adódóan a veszélyhelyzet miatt ezúton hívom fel a házasságkötésre készülő párok figyelmét a fent említett jogszabályi rendelkezésre.

Mindenkinek jó egészséget, a jelenlegi helyzetben sok türelmet és kitartást kívánok.

Antal Mária
anyakönyvvezető