Elektronikus ügyinztézés

Önkormányzat

1. minden gazdálkodó szervezet – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

2. a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézést, és az önkormányzati adóhatósággal való kapcsolattartást.

a) a cégkapuján vagy
b) törvényes képviselőjének KÜNY tárhelyén (régi elnevezéssel: Ügyfélkapu)keresztül folytatja.

3. az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szereplő egyéni vállalkozó az elektronikus ügyintézést, és az önkormányzati adóhatósággal való kapcsolattartást a KÜNY tárhelyén keresztül végzi.

4. az érintett adózói csoportba tartozó jogalanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között – a bejelentkezést, a változás-bejelentést, az adóbevallást, az adatbejelentést, a jogorvoslati és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmeket.

5. Az elektronikus ügyintézés indítható az Önkormányzati Hivatali Portálról vagy az E-papír felületéről. Az e-ügyintézési felületek bármely böngészőből, minden regisztrált (ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu) ügyfél számára elérhetőek.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  • 451/2016. (XII. 19.) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Az E-ügyintézést segítő videók: