Lórévi Sport, Kulturális és Szabadidő Egyesület

Civil Szervezetek

Egyesületünk 2017. január 28-án azért jött létre, hogy lehetőséget adjon a családi, baráti, lakóhelyi közösségek együttes, szabadban végezhető rekreációs tevékenységére, továbbá kirándulások, túrázások, vízi túrák szervezésével az egészséges, sportszerű életmód elterjesztésére.

Civil szervezetünk 2022. december 1-jével immár új, a korábbinál lelkesebb tagsággal, kibővített célokkal és tevékenységi körrel Lórévi Sport, Kulturális és Szabadidő Egyesület néven folytatja tovább tevékenységét.

Az egyesület sporttal kapcsolatos tevékenysége megmaradt az eredeti keretek között. Célunk a hazai és nemzetközi tornákon való részvétel elősegítése, a rendszeres testedzés, sportolás, sportszerű életmód népszerűsítése, a sporton keresztül a közösségi élet építése, fenntartása. Fontos számunkra a közös érdekképviselet, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése határon innen és túl.

Az egyesület hozzájárul a település hagyományőrző és kulturális tevékenységéhez a kulturális és művészeti tevékenységek támogatásával. 2022 decembere óta az alapító okirat alapján a Lórévi Sport, Kulturális és Szabadidő Egyesület kulturális tevékenysége:

  • a lórévi szerb nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása, fennmaradásának elősegítése;
  • a nemzetiségi identitástudat ébrentartását célzó rendezvények lebonyolítása;
  • a lórévi szerb nyelv ápolását, tanítását segítő kiadványok létrehozásához, terjesztéséhez, illetőleg a fenti célokat szolgáló művészeti – kiemelten az ének-, zene- és táncművészet kategóriájába tartozó – tevékenységek folytatásához szakmai és anyagi támogatás nyújtása;
  • a lórévi nemzetiségi kultúra és hagyományok megőrzését, a nemzetiséghez tartozás érzésének erősítését szolgáló rendezvények szakmai és anyagi támogatása;
  • a nemzetiségi hagyományok felelevenítését és fenntartását szolgáló irodalmi, művészeti tevékenységek folytatása, kiemelve az ének-, zene- és táncművészet körébe tartozó munkát.

Az Egyesület hozzájárul a település lakóinak egészséges, hasznos, közösségi összetartozást erősítő szabadidős tevékenységéhez, így fontos célja a falufejlesztés, helyi szabadidős tevékenység segítése, a nemzetiségi rendezvények, falunap szervezése, támogatása, a programok, rendezvények, előadások szervezése, lebonyolítása, helyszín biztosítása, a környezetvédelmi tudatosság erősítése a településen, szemétszedési akciók szervezése, valamint az ifjúsággondozás.

A Lórévi Sport, Kulturális és Szabadidő Egyesület célcsoportja az egészen kicsi gyerekektől a legidősebbekig, mindenkit magában foglal. Arra törekszünk, hogy a falusiak minden korosztályának megfelelő programokat, lehetőségeket biztosítsunk.

Igyekszünk a minél változatosabb és szórakoztatóbb programok (így pl. ortodox karácsonyi műsor, húsvéti bál, gyereknap, kis búcsú, falunap, búcsú) mellett egyre több társadalmi munkát (pl. játszótéri játékok festése, temető takarítás, szemétszedés) is szervezni, ezzel összefogva a falu lakóit.

A legutóbbi társadalmi munkába, melyet a helyi önkormányzattal összefogva szerveztünk meg, több mint száz diákot (az egészen kicsi iskolásoktól a gimnazistákig) sikerült bevonnunk a lórévi lakók mellett, sőt a helyi agrárbizottság és a szomszédos település, Makád vadásztársasága is a segítségünkre volt.

Nyertes pályázatok

A Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtól nyert számítógép csomag tartalma:
– mini számítógép,
– monitor,
– adapter,
– kábelek,
– billentyüzet.
 

Beszámolók