Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület

Civil Szervezetek

ASZ: 18680023-1-13

Az Egyesület működését és programjait támogatja:

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy Lórév község, valamint a tagság által meghatározott működési területen elősegítse a szerb nemzetiség művelődési, hagyományápolási feladatainak ellátását, továbbá elősegítse azok megvalósítását, megszervezetését.

Az Egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a szerb nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális programok szervezése, és ezek által a magyarországi szerbség identitásának erősítése, a nemzetiség lét mind teljesebb megélésének segítése, melyek megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Az elsősorban szerbek lakta településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzése érdekében szervezi a különböző művelődési programokat.
 • A szerb nemzetiségi hagyományok, szokások fennmaradása érdekében feltárja azokat, és írásban rögzíti azok szövegét, koreográfiáját, fellelési helyét.
 • Az idősek körében kutatásokat folytat annak érdekében, hogy a már feledésbe merült szerb nemzetiségi hagyományokat, szokásokat ismét feltárják, ezek történetét feldolgozzák, leírják, újbóli megteremtésének feltételeit elősegítik, azokat szervezik.
 • A szerb nemzetiségiek lakta településeken megteremtik a feltételeit a nemzetiségi irodalom emlékei összegyűjtésének, megőrzésének érdekében.
 • Szorgalmazza az érintett településeken a szerb nemzetiségi önszerveződő közösségek létrejöttét, folyamatos működését.
 • Támogatja a szerb nemzetiségi önkormányzatok munkáját, összehangolja azok tevékenységét a nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megőrzése, ápolása érdekében.
 • Programokat szervez a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a különböző társadalmi és civil szervezetek tagjai részére a szerb nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében.
 • Különböző kiadványokat készíttet, jelentet meg a kultúra, a közművelődés területén, amelyek elsősorban a nemzetiségi kérdéssel foglalkoznak.
 • Kapcsolatot tart – és a különböző települések, nemzetiségi önkormányzatok, önszerveződő közösségek anyaországgal való kapcsolatának elősegítése érdekében – a külhoni állami, önkormányzati, kulturális, művelődési szervekkel, szervezetekkel.
 • Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező munkát végez a kultúra, közművelődés és a nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása érdekében.
 • Gyűjti a tárgyi emlékeket, védi az épületeket, segít ennek megszervezésében.
 • Az Egyesület anyagi lehetőségeivel, különböző pályázati támogatások segítségével gondoskodik a szerb nemzetiségi értékek megőrzése, a kultúra, a közművelődés fejlesztésének elősegítése érdekében.
 • Ellátja a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, társadalmi szervezetek érdekképviseletét.

Az Egyesület működése adományok, pályázatok, illetőleg különböző állami és egyéb támogatok útján biztosított.

Az Egyesület támogatói az alábbiak:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Szerb Köztársaság Külügyminisztérium Diaszpóra és Régióban Élő Szerbek Főosztálya
 • Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ
 • Lórév Község Önkormányzata
 • Szerb Önkormányzat Lórév
 • Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

Az Egyesület 2015. évi működése a Szerb Köztársaság költségvetési támogatása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 700.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-15-0192).

Az Egyesület 2016. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.600.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-16-0147).

Az Egyesület 2017. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 1.896.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-17-0168).

Az Egyesület 2018. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.500.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-18-0232).

Az Egyesület 2019. évi működése a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által folyósított 4.380.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-19-0088).