Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület

Civil Szervezetek

ASZ: 18680023-1-13

Az Egyesület működését és programjait támogatja:

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy Lórév község, valamint a tagság által meghatározott működési területen elősegítse a szerb nemzetiség művelődési, hagyományápolási feladatainak ellátását, továbbá elősegítse azok megvalósítását, megszervezetését.

Az Egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a szerb nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális programok szervezése, és ezek által a magyarországi szerbség identitásának erősítése, a nemzetiség lét mind teljesebb megélésének segítése, melyek megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Az elsősorban szerbek lakta településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzése érdekében szervezi a különböző művelődési programokat.
 • A szerb nemzetiségi hagyományok, szokások fennmaradása érdekében feltárja azokat, és írásban rögzíti azok szövegét, koreográfiáját, fellelési helyét.
 • Az idősek körében kutatásokat folytat annak érdekében, hogy a már feledésbe merült szerb nemzetiségi hagyományokat, szokásokat ismét feltárják, ezek történetét feldolgozzák, leírják, újbóli megteremtésének feltételeit elősegítik, azokat szervezik.
 • A szerb nemzetiségiek lakta településeken megteremtik a feltételeit a nemzetiségi irodalom emlékei összegyűjtésének, megőrzésének érdekében.
 • Szorgalmazza az érintett településeken a szerb nemzetiségi önszerveződő közösségek létrejöttét, folyamatos működését.
 • Támogatja a szerb nemzetiségi önkormányzatok munkáját, összehangolja azok tevékenységét a nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megőrzése, ápolása érdekében.
 • Programokat szervez a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a különböző társadalmi és civil szervezetek tagjai részére a szerb nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében.
 • Különböző kiadványokat készíttet, jelentet meg a kultúra, a közművelődés területén, amelyek elsősorban a nemzetiségi kérdéssel foglalkoznak.
 • Kapcsolatot tart – és a különböző települések, nemzetiségi önkormányzatok, önszerveződő közösségek anyaországgal való kapcsolatának elősegítése érdekében – a külhoni állami, önkormányzati, kulturális, művelődési szervekkel, szervezetekkel.
 • Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező munkát végez a kultúra, közművelődés és a nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása érdekében.
 • Gyűjti a tárgyi emlékeket, védi az épületeket, segít ennek megszervezésében.
 • Az Egyesület anyagi lehetőségeivel, különböző pályázati támogatások segítségével gondoskodik a szerb nemzetiségi értékek megőrzése, a kultúra, a közművelődés fejlesztésének elősegítése érdekében.
 • Ellátja a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, társadalmi szervezetek érdekképviseletét.

Az Egyesület működése adományok, pályázatok, illetőleg különböző állami és egyéb támogatok útján biztosított.

Az Egyesület támogatói az alábbiak:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Szerb Köztársaság Külügyminisztérium Diaszpóra és Régióban Élő Szerbek Főosztálya
 • Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ
 • Lórév Község Önkormányzata
 • Szerb Önkormányzat Lórév
 • Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

Programok 2022-ben

NKUL-KP-1-2022/2-000116

Zarándok út a nyugat-szerbiai kolostorokba 2022.

Támogatási összeg: 1.500.000 Ft.

 

Kulturális hitéleti hagyományok ápolását célzó  szerbiai zarándok út a nemzetiségi identitás és hitélet közösségben történő elmélyítését szolgálta a magyarországi szerb közösségen belül. A Nemzetiségi Hagyományörző Kulturális Egyesület  által megvalósított zarándoklat a hívek számára szólt, akik rendszeresen részt vesznek, mind a hazai .mind a szerbiai zarándoklatokon. A a helyi egyházközség tagjai részére szervezett hagyomány őrző és lelki gyakorlatokkal összekötött zarándok út előre egyeztetett helyszíneken és programokon keresztül valósult meg a nyugat –Szerbiában lévő, nyolcszáz éve önálló szerb egyházi szervezet életében kiemelt jelentőségű kolostorokban. A zarándoklat egyházi vezetéssel, lelki gyakorlatokkal folyt. A résztvevők az út során megismerték  kolostorok történetét és azoknak a nagy egyházi személyiségeknek, szentté avatottaknak az életútját, akik élete kötődött e kolostorokhoz. A zarándokút a helyi fő esperes atya vezetésével és lelki irányításával folyt. A kolostorok látogatása során a zarándokok minden nap részt vettek a liturgiákon is. Az út során a zarándokokat fogadja: Jovanja, Rača, Studenica, Žiča, Mileševa, Sopoćani, Ljubostinja, Ravanica, valamint a Manasija kolostorok.  A zarándoklat megvalósulása: 2022. június hó. A pályázaton elnyert összeg  az utaztatási és a szállásköltségek fedezésére szolgált.

NKUL-KP-1-2022/2-001304

Aranyszájú mesék minden időre.

Támogatási összeg: 800.000 Ft.

 

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület pályázata az óvodás és kisiskolás gyermekek részre 2022-ben a Kormány támogatásával valósult meg. i programelem a tervezett célnak megfelelően valósult meg. Av pályázati összeg a program operatőri és stúdió munkálatainak összegét fedezte. A programban pedagógusok, az iskolakötelezettség előtt álló, és a kisiskolás gyermekekkel foglalkoztak. Az egyes epizódok elkészítésében hivatásos gyermekszínház vett rész, a Zeljko Veseljko műhely közreműködésével Szerbiából. A foglalkozásokat televíziós, illetve filmes szakemberek részvételével tartották, ahol az Aranyszájú mesék c. foglalkozások rögzítésre kerültek. A felvett anyag megtekinthető, a továbbiakban elérhető a www.varosrtv.com c. oldalon és a közösségi médiában is. A sorozat 6 részből állt, a kommunikáció nyelve szerb volt.

NCIV-KP-1-2022/1-000118

Működési támogatás 2022. évre

Támogatási összeg: 3.000.000 Ft.

 

Az Egyesület 2022 évi terveit az elnyert támogatás keretein belül megvalósította. A szerb nemzetiség önazonosságának megőrzése 2022. évben is megszervezte és lebonyolította a hagyományos és tradicionális rendezvényeit, illetve a továbbra is folytatja a gyűjtő és kiadói munkáját. A meghatározott célok keretében a hagyományos programjait 2022. évben is megrendezte, melyek között a gyermekek hagyományos kézművestábora, a szerb ortodox vallási ünnepek hagyományos ünnepsorozata, valamint a Szerb Színházi Kulturális Napok megrendezése is szerepelt. Az Egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében az irodai/telephely szükségletet bérlet útján valósítottuk meg. 2022-ben is biztosítottuk a Lovra Néptánccsoport működési feltételeit. A tánccsoport részére a gyakorlás és tanulás lehetőségét és helyiségét biztosítjuk. Az egyesület fenntartja és működteti a lórévi tájházat, ahol a szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése és feldolgozása 2022. évben is folyamatosan megvalósult. A gyűjtő munka kiterjed a térség tárgyi és szellemi örökségének felkutatására, feldolgozására, a gyűjtemény kategorizálására, és digitalizálására. Az adminisztratív szolgáltatást végzők, valamint a tudományos, rendszerező, állagmegóvó munkát végzők megbízási szerződés keretében látják el a szükséges feladatokat.   A működési támogatás az egyesület munkájához szükséges bérleti díjakra, adminisztratív bérköltségre, a kötelezően fizetendő biztosításokra, és eszközvásárlásra került felhasználásra.

NKUL-KP-1-2022/2-001167

Sarena Barka

Támogatási összeg: 1.000.000 Ft.

 

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület pályázata az ütemtervnek megfelelően megvalósult. A Sarena Barka elnevezésű gyermek foglalkozási műhely filmes rögzítése és a programok megvalósítása volt a pályázati cél. A „Sarena barka” programon szerbiai színészek léptek fel, szerb nyelvű előadást mutattak be, mely rögzítésre, majd bemutatásra került és a továbbiakban elérhető a www.varosrtv.com oldalon és a közösségi médiában ( https://www.varosrtv.com/vesti/sarena-barka-ponovo-plovi/ ). Maga a műhely program szakértők/pedagógusok bevonásával, szerb nyelven valósul meg, akik a projekten folyamatosan dolgoznak. A műhelyprogramok a következők: nyelvi műhely, rajz és vizuális technikák, készségfejlesztés, szerb történelmi személyiségek, földrajz, anyaország megismerése, a magyarországi szerbek hagyományai, vallási hagyományok, stb. Mindezt interaktív módon. A workshopok Budapesten, a híres Thökölyánumban kerültek megrendezésre, de voltak más helyszíneken is (pl. Aquincum hajó). A műhely videó formájában rögzítésre került. Minden anyag, mely később bemutatásra került a www.varosrtv.com címen, a szerb Város RTV oldalán került archiválásra. Az elkészült anyag felkerült a Szerb Város Tv archívumába, így valósul meg a nyilvános elérés lehetősége. Letölthető, vagy nézhető a program a szerb gyerekek, vagy a foglalkozások részére. A program a Kormány támogatásával valósult meg.

NKUL-KP-1-2022/2-000084

Színházi Fesztivál 2022.

Támogatási összeg: 700.000 Ft.

 

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Lórévi Szerb Önkormányzat és a Magyarországi Szerb Színház minden évben, hagyományosan megrendezi a Szerb Színházi és Kulturális Napokat. A kitűzött megvalósítási cél, minden esetben a nemzetiség kulturális identitásának a közösségben történő elmélyítését szolgáló közönségi programok, előadások szervezése és bonyolítása. A nyári programsorozat minden évben várva- várt esemény a település és környezete lakói, továbbá a magyarországi szerbség számára. A Nemzetiségi Hagyományörző Kulturális Egyesület részére megítélt támogatási összegből egy színházi előadás valósulhatott meg, 2022. július 27-én, hagyományosan Lórév településen.  A mű a Lórévi búcsú c. kétfelvonásos komédia volt. A színházi előadás azon túl, hogy szórakoztató, alkalmas volt arra, hogy a hazai szerb közösség identitását erősítse. Az előadáson minden korosztály képviseltette magát, a megjelentek számát, csak az ülőhelyek véges száma korlátozta. A nézői szám 170 fő volt. A program a megítélt támogatási összegnek megfelelően a tervezettek szerint valósult meg.                                          

NTAB-KP-1-2022/1-000008

Régi népi mesterségek tábora 2022.

Támogatási összeg: 2.000.000 Ft.

 

2022. július 2-8. közötti időben ismételten megrendezésre került Lóréven a régi népi mesterségek tábora. A tábor nagy népszerűségnek örvend, így a tervezett létszámot meghaladóan az idén 54 fő gyermek vett részt. A tábor tematikája arra irányult, hogy a gyermekek a kézműves foglalkozások mellett, megismerjék a szerb magyar együttélés szerbiai formáját és a gyakorlati és elméleti foglalkozásokon elsajátítsák a bemutatásra kerülő mesterségek alapjait és szakkifejezéseit. A tábor ideje alatt a munkanyelv végig szerb volt. A foglalkozások gyakorlati elemei a következők voltak: szövés-fonás, ikonfestés, mozaikkészítés, bőrdíszművesség és a kalligráfia. A cél a tanulók érdeklődésének a felkeltése a néprajz iránt és a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítása a kézművesség területén. A gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag hűen tükrözi a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A tábor időtartama: 7 nap/6 éj. A tábor programelemeinek szervezése során fontos szempont volt a szabadidős tevékenység összeállítása is, mely során a térség szerb kultúrtörténeti elemeinek, valamint a térség szerb gyökerű településeinek látogatása volt a program. A tábor részletes programja a projekttervben ismertetettek szeníti tematikát követve valósult meg.

Az Egyesület 2015. évi működése a Szerb Köztársaság költségvetési támogatása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 700.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-15-0192).

Az Egyesület 2016. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.600.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-16-0147).

Az Egyesület 2017. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 1.896.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-17-0168).

Az Egyesület 2018. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.500.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-18-0232).

Az Egyesület 2019. évi működése a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által folyósított 4.380.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-19-0088).