Közlemények
»

Felhívás rágcsálók elleni védekezés fontosságáról

Tisztelt Lakosság!

Felhívás rágcsálók elleni védekezés fontosságáról

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a település területén elszaporodott rágcsálók miatt, amelyek károkat okoztak a kertekben a megtermelt zöldségekben, gyümölcsökben.

Az egerek, patkányok egészségügyi kártevőknek minősülnek. Közegészségügyi ártalmuk elsősorban abból adódik, hogy a szemétben, csatornában, tehát szennyezett helyeken mászkálva a testükre tapadt, valamint a váladékaikkal ürített kórokozókkal az élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával az embert is megfertőzhetik. Ezen túl gazdasági kártételük is jelentős lehet az épületek, közművek, csatornák, gátak, szigetelések megrágásával.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése alapján: „a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rágcsálók (patkány, egér) elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról a terület, épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetve gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.”

Megelőzés:

  1. A rágcsálók behatolásának megakadályozása: pl. rácsok elhelyezése, betört pinceablakok kijavítása, ajtók alsó részének bádoglemezes borítása patkányok ellen 15 cm, egerek ellen 10 cm magasságig, műszaki hiányosságok helyrehozatala
  2. A hulladék, ételmaradék zártan kezelése, a hulladék felhalmozás mellőzése, annak rendszeres elszállíttatása, tisztaság biztosítása.
  3. A rágcsálók fészkelő és búvóhelyeinek megszüntetése: pl. az ingatlan környezetének rendbetétele, az épületek környékén található fészkelésre alkalmas törmelék, téglarakás, farakás elszállítása vagy megszüntetése.

Rágcsálóirtás:

  1. Magánszemély a rágcsálóirtást saját maga is elvégezheti: a kereskedelmi forgalomban kapható rágcsálóirtó szerek, csapdák, riasztószerek, mérgezett csalétkek kihelyezésével, ez esetben a csalétket folyamatosan ellenőrizni és addig pótolni kell, amíg abból fogy. A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy ahhoz gyermek, vagy háziállat ne férjen hozzá.
  2. Hivatásszerűen foglalkozó vállalkozót bízhat meg a rágcsálóirtás elvégzésére.

A jogszabály be nem tartása – védekezés/irtás elmulasztása – esetén az illetékes járási kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére, ezért a Lórévi lakosok panaszokkal a Ráckevei Járási Hivatal Hatósági Osztályához fordulhatnak.

A lakóházak és azok környezete igen kedvező életfeltételeket teremt a rágcsálóknak, mivel alkalmas búvó-és szaporodó helyet, illetve táplálékot biztosít számukra, ezért kérjük a T. lakosságot, hogy folyamatosan gondoskodjanak a nem kívánatos rágcsálók elszaporodásának megakadályozásáról, távoltartásukról, rendszeres irtásukról!

Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző