Közlemények
»

Tájékoztatás közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei ellenőrzéséről

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. a 2023-as évnek megfelelően 2024.
januártól is fokozott ellenőrzést tart a szolgáltatási területén a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 4. számú melléklet „A közcsatornába bocsátható szennyvizek
szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei” betartásáról. Az ellenőrzés során
Társaságunk akkreditált laboratóriumi mintavételt végez, aminek eredménye
alapján határérték túllépés esetén az üzletszabályzatunkban meghatározott
kötbért vetünk ki, indokolt esetben pedig a szolgáltatást azonnali hatállyal fel is
mondhatjuk jogsértő magatartás miatt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormány rendelet 88. § (4)
bekezdés értelmében a bebocsátási pontnál Társaságunk bármikor előzetes
értesítés nélkül tarthat ellenőrzést, amit a Felhasználó köteles elősegíteni.

DAKÖV Kft.