Közlemények
»

Tájékoztató a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban

Tisztelt Adózók!

Az adózók 2023. év január 1jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről
szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai
dollár devizanemben is megfizethetik.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 2022. decemberben kiadott
tájékoztatóban foglaltakat kiegészítve, a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával
kapcsolatban az alábbiaktól tájékoztatjuk Önöket.

Az adózó a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Kincstár
által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben
történő adófizetésre nyitott HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű számlára
történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), mint a Kincstár
számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar
Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben1 foglaltak szerint a Kincstár
számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat pénzforgalmi
szolgáltatójánál vezetett helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása
az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú
melléklete és a Hirdetmény2) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint
a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által
jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját
megelőző (T1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a
beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek
megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg
feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR
devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

Kérjük, hogy fentiekről a helyben szokásos módon az adózókat tájékoztatni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. április 19.
Magyar Államkincstár